Breadcrumb

Politica de confidențialitate Santen pentru România 

Angajamentul nostru privind respectarea confidențialității

 Acest site web (www.santen.ro) este gestionat de Santen Oy („Santen” sau „Santen Oy”) pentru a oferi vizitatorilor săi („dumneavoastră” sau „utilizatorii site-ului web”) informații generale cu privire la activitățile Santen așa cum se descrie în detaliu mai jos. 

Santen Oy își desfășoară activitatea în Finlanda și România de la birourile sale din Finlanda. Toate datele cu caracter personal referitoare la persoanele localizate în România și colectate de Santen Oy așa cum se descrie în Politică (după cum se definește mai jos) vor fi colectate și manipulate de Santen Oy în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile privind protecția datelor, așa cum se descrie în detaliu în prezenta Politică.

La Santen, ne asumăm pe deplin angajamentul și recunoaștem importanța protejării confidențialității datelor cu caracter personal cu privire la toate persoanele cu care interacționăm - inclusiv furnizori de servicii terțe părți, pacienți, participanți la studii clinice, membri ai publicului, angajați, reprezentanți ai autorităților de reglementare, reprezentanți ai organizațiilor medico-sanitare, personal medico-sanitar și parteneri de afaceri. 

Introducere

Această Politică de confidențialitate („Politica”) stabilește modul în care Santen colectează, prelucrează și protejează datele cu caracter personal ale persoanelor cu care interacționăm. Această Politică a fost elaborată pentru a vă sprijini în luarea de decizii informate atunci când folosiți site-ul nostru web sau când interacționați cu noi.

Se recomandă citirea cu atenție a acestei Politici înainte de a dezvălui date cu caracter personal și/sau a completa orice formular electronic postat pe acest site web. Prin vizitarea site-ului nostru web sau prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, sunteți de acord și vă dați consimțământul pentru colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. cu caracter personal așa cum se indică în prezenta Politică.

Domeniul de aplicare al acestei Politici

Prezenta Politică a fost elaborată în mod special pentru furnizarea de informații către utilizatorii site-ului nostru web, către acționarii Santen, către membrii publicului care interacționează cu Santen, către pacienții care folosesc produsele Santen, către participanții la studiile clinice sponsorizate de Santen și către persoanele cu care noi suntem în relații de afaceri, cum ar fi furnizorii, contractanții, consultanții, autoritățile de reglementare, personalul, agenții, delegații furnizorilor, precum și partenerii și vizitatorii birourilor Santen. 

Politica și alte notificări privind confidențialitatea

Acest site web a fost conceput având ca obiectiv principal furnizarea de informații cu privire la activitățile desfășurate de Santen. Prin urmare, în cele mai multe cazuri, colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor nu va fi necesară.

În anumite situații, cum ar fi în cazul secțiunii Cariere, al paginii principale de contact și al formularului prin care se solicită informații medicale, utilizatorului interesat i se solicită să completeze un formular de prezentare/colectare de date. În aceste cazuri, utilizatorul are întotdeauna libertatea de a-și furniza datele cu caracter personal și va primi o notificare privind confidențialitatea în care se specifică modul de folosire a datelor și alte informații prevăzute prin lege. Vă recomandăm să citiți aceste notificări înainte de a furniza datele dvs. cu caracter personal.

În plus,dacă este necesar ca în anumite cazuri specifice să se colecteze datele cu caracter personal în alte scopuri, acest lucru va fi indicat în mod clar în notificările privind confidențialitatea prevăzute prin lege, pentru a permite transparența și creșterea nivelului de conștientizare al utilizatorilor.

Aceste notificări privind confidențialitatea au ca scop definirea limitelor și metodelor aplicate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul fiecărui serviciu, în baza cărora vizitatorul să își poată exprima în mod liber consimțământul (dacă este necesar) și, eventual, să permită colectarea datelor și utilizarea ulterioară a acestora.
Informații mai detaliate privind modul în care Santen prelucrează datele cu caracter personal pe următoarele teme puteți afla făcând clic pe următoarele linkuri:
 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Putem colecta și prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, inclusiv, dar fără limitare la următoarele:

 •   Date generale, cum ar fi numele, adresa poștală și/sau de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, precum și alte informații, cum ar fi fotografii și imagini digitale, preferințele dvs. privind comunicările; întrebările pe care le adresați Santen;
 •   Date profesionale, cum ar fi adresa profesională, adresa de e-mail profesională, numerele de telefon de la serviciu, post/poziție, informații legate de studii, calificări profesionale, experiența profesională, afilieri, rețele profesionale, programe și activități la care ați participat;
 •   Date de identificare, cum ar fi informații privind înregistrarea/de identificare (de exemplu, seria și numărul cărții de identitate), în măsura în care acestea sunt solicitate în scopul furnizării serviciilor către Santen, inclusiv accesul în incintele Santen);
 •   Informații financiare cum ar fi denumirea băncii, conturi bancare, numărul cardului de credit (în scopul realizării serviciilor efectuate de furnizori de servicii terțe părți);
 •   Informații legate de sănătate, informații biometrice/genetice cu privire la persoane identificabile sau neidentificabile, numai în cazul în care acest lucru este necesar și permis strict în baza legislației aplicabile (inclusiv cu privire la programele Santen de gestionare a riscurilor și de siguranță a medicamentelor sau în scopul asigurării accesibilității vizitatorilor în locațiile Santen); și
 •   Date digitale generate ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web sau în scopul furnizării de servicii către Santen, cum ar fi adresa de IP, datele de acces pentru conectarea utilizatorilor, numărul de identificare al angajaților, tipul și versiunea de browser, configurarea zonei de fus orar, perioada de timp în care utilizatorul rămâne pe o singură pagină, analiza căii interne și/sau alți parametri legați de sistemul de operare al utilizatorului și de mediul informatic, tipurile și versiunile inserturilor de browser, sistemul și platforma de operare, precum și alte date transmise prin intermediul modulelor cookie. Datele sunt colectate și utilizate numai într-un mod agregat, nefiind imediat identificabile; acestea pot fi folosite, printre altele, pentru atribuirea responsabilității în cazul unor posibile infracțiuni care vizează site-ul sau la solicitarea autorităților publice.

Modalități de obținere a datelor cu caracter personal

În cele mai multe cazuri, Santen va colecta datele direct de la dumneavoastră, deși, uneori, vom obține aceste date despre dvs. din surse de date publice sau de la terțe părți, inclusiv, dar fără nicio limitare la:

 •    Angajatorul dvs. atunci când trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal ale personalului furnizorilor noștri de servicii;
 •    Santen poate colecta informații despre personalul medico-sanitar din surse publice sau de la terțe părți în scopuri de marketing și cercetare, precum și pentru verificarea datelor profesionale (inclusiv, dar fără nicio limitare la accesul la date accesibile public, registre naționale sau baze de date ale terțelor părți);
 •    Personalul medico-sanitar sau alte terțe părți pot furniza date ale pacienților către Santen atunci când acest lucru este necesar în baza legislației aplicabile privind siguranța medicamentelor și gestionarea riscurilor;
 •    Santen poate colecta date din computerul dvs. sau de pe orice alte dispozitive folosite atunci când vizitați site-ul web Santen, cum ar fi protocolul de internet (IP), numele domeniului, furnizorul de servicii de internet (ISP), date cu privire la data și ora solicitării dvs, precum și alte informații furnizate de tehnologiile de urmărire. Consultați Politica privind modulele cookie
 •    Datele pot fi partajate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor din cadrul Grupului Santen, care include entitățile noastre afiliate din întreaga lume.

Când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza acest lucru. Dar, dacă alegeți să nu furnizați datele care ne sunt necesare în scopul furnizării serviciilor solicitate, este posibil să nu vă putem furniza serviciile în cauză.

 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Santen va prelucra datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile permise de către legislația aplicabilă, inclusiv Legea nr. 190/2018, Legea finlandeză privind protecția datelor și de către termenii prezentați în această Politică. Scopul activităților de prelucrare a datelor poate include:

 •   Gestionarea activității noastre și furnizarea de bunuri și servicii:  pentru administrarea activității și serviciilor noastre, inclusiv în vederea îndeplinirii obligațiilor apărute ca urmare a încheierii oricăror contracte cu dvs./angajatorul dvs (de ex. pentru gestionarea procesului de facturare).
 •   Gestionarea relațiilor/comunicărilor noastre cu persoanele fizice: de exemplu, furnizarea de răspunsuri la întrebări și comentarii sau la solicitarea de informații cu privire la diverse cereri, studii sau servicii, invitarea persoanelor fizice să participe la evenimentele Santen, elaborarea de propuneri pentru a răspunde unor nevoi viitoare de servicii.
 •    În scopuri de colaborare și cercetare: de exemplu, pentru a permite Santen să ia decizii mai informate și mai obiective cu privire la identificarea, purtarea de discuții cu personalul medico-sanitar și cu principalii lideri de opinie și gestionarea relațiilor de colaborare cu personalul medico-sanitar.
 •    Recrutare: prelucrarea datelor profesionale în vederea evaluării gradului de adecvare al unei persoane pentru posturile disponibile la Santen.
 •    Studii de piață: prelucrarea datelor cu privire la persoane fizice în scopul efectuării de studii legale de piață. Colectăm date prin intermediul sondajelor și interviurilor cu pacienții și personalul medico-sanitar pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.
 •   Marketing direct: pentru a furniza materiale promoționale și a desfășura activități promoționale și de marketing ce vizează persoanele fizice, în conformitate cu legislația aplicabilă.
 •    Funcționalitatea site-ului web: pentru a ne asigura că întreg conținutul site-ului nostru web este prezentat în cel mai eficient mod posibil pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs.
 •    Obligații legale sau de reglementare, precum și instrucțiunile autorităților de aplicare a legii și hotărâri judecătorești: pentru respectarea cerințelor noastre legale sau de reglementare (raportări legate de asigurarea siguranței informațiilor și de plângerile privind calitatea produselor) sau pentru îndeplinirea cerințelor legate de transparență cu privire la transferurile de valoare efectuate de noi către HCP-uri).

Santen va prelucra datele cu caracter personal și în alte scopuri, în limitele legii (de exemplu în scopuri de arhivare, științifice sau pentru studiile de piață) sau atunci când este obligată prin lege să facă acest lucru (ca de exemplu, raportarea de informații în vederea îndeplinirii obligațiilor de gestionare a riscurilor și privind siguranța medicamentelor).

Baza legală pentru prelucrarea informațiilor

Santen prelucrează datele cu caracter personal pe baza uneia sau mai multora dintre următoarele condiții:

 • Dacă ne-ați acordat consimțământul (în astfel de cazuri, consimțământul poate fi retras în orice moment și fără furnizarea unui motiv);
 • Dacă este necesar în vederea respectării obligațiilor contractuale asumate față de dvs.;
 • Dacă prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane fizice;
 • Dacă prelucrarea este necesară în interes public sau pentru îndeplinirea unei sarcini publice; sau

Dacă prelucrarea se face în interesul legitim al Santen, de exemplu, în cazul în care Santen prelucrează date în scopuri științifice și de cercetare științifică, de dezvoltare științifică, de îmbunătățire a produselor și serviciilor noastre, de furnizare de măsuri de securitate în vederea protejării angajaților Santen, a contractanților, a pacienților, a informațiilor și a altor active și de prevenire a infracțiunilor (de exemplu fraude, infracțiuni financiare și furturi de proprietate intelectuală și industrială și de asigurare a integrității operațiunilor sale de producție și a altor operațiuni) sau în alte moduri strict necesare în vederea desfășurării activității.


Categorii speciale de date


Pe lângă cele de mai sus, în cazul în care Santen prelucrează categorii speciale de date cu privire la persoanele fizice (informații despre starea de sănătate, etnia, religia, apartenența sindicală, datele genetice și biometrice ale persoanelor fizice etc), va face acest lucru numai în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Pentru prelucrarea unor astfel de date, Santen se bazează pe următoarele condiții:

 •  Ca persoanele fizice să își fi exprimat consimțământul explicit în acest sens;
 • Ca acest lucru să fie necesar în legătură cu drepturi și obligații profesionale;
 • Ca acest lucru să fie necesar în vederea respectării unor interese vitale ale oricărei persoane fizice;
 • Ca prelucrarea să fie necesară în scopul furnizării de servicii medicale sau de medicina muncii, în baza unui contract încheiat cu un profesionist în domeniul sănătății și;
 • Ca prelucrarea să fie necesară în scopul cercetării științifice.

Redirecționarea către alte site-uri web

De pe acest site web, vă puteți conecta prin intermediul unor linkuri speciale pe alte site-uri web ale unor terțe părți. Santen nu susține și nu recomandă conținutul sau serviciile oferite de aceste site-uri și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sau la orice activitate sau conținut de pe site-urile terțelor părți către care site-ul nostru web furnizează linkuri de acces. Vă încurajăm să citiți și să luați la cunoștință politica de confidențialitate, precum și orice alte politici ale oricărui site pe care îl vizitați. Nu uitați, declarațiile incluse în prezenta Politică se aplică exclusiv informațiilor colectate de Santen.

Locul de prelucrare a datelor și modalități de transmitere

Santen Oy își are sediul în Finlanda. Santen își desfășoară, de asemenea, activitatea prin intermediul entităților sale afiliate din Japonia și din alte țări ale lumii. Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesibile entităților afiliate ale Santen situate în Uniunea Europeană („UE”)/ Spațiul Economic European („SEE”), precum și, în măsura permisă de legislația aplicabilă de protecție a datelor, entităților afiliate ale Santen situate în afara UE/SEE și vânzătorilor și partenerilor selectați din România, Finlanda, UE/SEE sau de la nivel global.  

În cazul în care Santen prelucrează informații cu caracter personal în țări care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca cel din România sau Finlanda, Santen va implementa măsuri juridice, tehnice și de securitate organizațională care să fie rezonabile și adecvate în scopul asigurării securității prelucrării datelor și, în special, al protejării datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate. În absența unei hotărâri privind caracterul adecvat adoptate de Comisia Europeană, Santen va implementa mecanisme adecvate de transfer de date (cum ar fi Clauzele contractuale standard ale UE (SCC-uri)) împotriva oricăror transferuri transfrontaliere de date din Finlanda către o entitate afiliată sau o terță parte (operator sau persoană împuternicită de operator) localizată într-o terță țară din afara UE/SEE cu scopul securizării unor astfel de transferuri și atingerii unui nivel adecvat de protecție a datelor.

Angajamente contractuale cu terțe părți și transferuri internaționale de date

În calitate de operator de date, Santen urmărește asigurarea unui înalt nivel de protecție și confidențialitate a datelor, atât pentru persoanele vizate, cât și pentru partenerii săi. În acest scop, Santen a elaborat și folosește un limbaj specific domeniului confidențialității și securității în cadrul angajamentelor sale contractuale cu furnizorii de servicii terțe părți care acționează în interesul Santen în calitate de persoane împuternicite de operator, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor.

Prin aranjamentele sale contractuale care vizează respectarea confidențialității, Santen stabilește domeniul de aplicare, obiectul, durata și scopul activităților de prelucrare a datelor desfășurate de persoanele împuternicite de operator și de către persoanele împuternicite de către acestea din urmă (dacă este cazul), precum și tipurile de date cu caracter personal prelucrate și categoriile de persoane vizate implicate. În plus, sunt furnizate detalii cu privire la obligațiile furnizorului de servicii în calitate de persoane împuternicite de operator, care includ cu titlu indicativ obligațiile de păstrare a confidențialității, procedura care trebuie urmată în cazul unui incident de încălcare a securității datelor, cooperarea cu persoanele vizate și cu autoritățile în cazul anchetelor, furnizarea de asistență în vederea efectuării evaluărilor impactului protecției datelor, mecanismele de transfer internaționale de date care urmează să fie puse în aplicare în cazul transferurilor transfrontaliere de date, reguli specifice în vederea asigurării obligației de diligență și angajamentului persoanelor împuternicite de către persoanele împuternicite de operator, implementarea de măsuri adecvate de securitate și de angajamente de compensare în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal.

Furnizorilor noștri de servicii li se solicită să fie transparenți și să ne informeze din timp cu privire la entitățile lor afiliate și la orice colaboratori externi (care acționează ca persoane împuternicite de persoanele împuternicite de operator) care ar putea fi implicate în activitățile de prelucrare. În cazul în care un furnizor de servicii și/sau oricare dintre colaboratorii acestuia este situat în afara României, Finlandei, UE și/sau a SEE, solicităm unde este necesar, ca acesta să implementeze mecanisme adecvate de transfer de date cu astfel de terțe părți pentru a acoperi orice transferuri către acestea; în special, Clauzele contractuale standard ale UE (SCC-uri), aprobate de Comisia Europeană, în absența unei decizii privind gradul de adecvare și/sau a oricăror alte certificări legate de protecția datelor implementate de astfel de terțe părți. Această abordare stabilește şi menține un nivel ridicat de protecție a datelor şi de confidențialitate pentru persoanele fizice cu care interacționăm în România, în UE și în alte țări.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu sunt diseminate către destinatari nespecificați. Santen divulgă datele dvs. cu caracter personal destinatarilor terțe părți pe baza principiului nevoii de a cunoaște, în cazul în care acest lucru este permis, în limite rezonabile, în vederea realizării obiectivelor sale legitime de afaceri și conform cerințelor legislației aplicabile. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate numai în conformitate cu legislația aplicabilă și vor fi stabilite garanții adecvate pe bază de acorduri contractuale în vederea protejării datelor dvs cu caracter personal.

În scopul desfășurării activității sale, Santen poate divulga, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, cum ar fi autorități publice/de reglementare/organisme guvernamentale (autorități guvernamentale, inclusiv departamentele de protecție socială și prestații), terțe părți care furnizează servicii către Santen (cum ar fi, dar fără limitare la furnizori de servicii, desfășurarea de audituri, furnizarea de servicii IT, servicii de asistență sau de gestionare pentru studiile noastre clinice, companii de consultanță/externalizare, furnizori de servicii de găzduire, agenții care se ocupă cu gestionarea evenimentelor, agenții de turism, bănci și companii de asigurări, precum și alți furnizori de servicii de asistență și administrative care ne oferă servicii de asistență), parteneri de afaceri și colaboratori (cum ar fi oameni de știință externi, laboratoare de diagnosticare), care efectuează recenzii și acordă asistență Santen în desfășurarea activităților de conformare cu cerințele din domeniul sanitar. În plus, divulgarea datelor cu caracter personal poate avea loc în cazul în care Santen sau majoritatea activelor noastre sunt achiziționate de către o terță parte, caz în care, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, care sunt deținute de noi vor fi incluse în activele transferate sau în cazul în care Santen are obligația de a divulga sau de a partaja informațiile persoanelor fizice în vederea conformării cu orice obligație legală sau de reglementare sau cu orice solicitare în acest sens.

Informații detaliate cu privire la numele persoanelor împuternicite de operator pot fi solicitate prin trimiterea unui e-mail către EMEA Privacy Office (Biroul pentru protecția confidențialității - Agenția Europeană pentru Medicamente) al Santen pe adresa privacy-emea@santen.com.

Securitatea și păstrarea datelor

Vom lua toate măsurile necesare, în limite rezonabile, pentru a ne asigura că datele dvs sunt tratate în condiții de securitate și în conformitate cu prevederile acestei Politici, cu legislația și reglementările aplicabile în domeniul protecției datelor, precum și cu standardele internaționale de securitate. Toate datele pe care ni le furnizați sunt stocate pe servere securizate și sunt accesate și utilizate conform prevederilor standardelor și politicilor noastre de securitate. Santen a implementat garanții și măsuri rezonabile de control fizic, tehnic și managerial pentru a asigura protecția datelor dvs cu caracter personal împotriva accesului, divulgării, modificării și distrugerii neautorizate. Astfel de măsuri pot include, dar nu sunt limitate la: firewall-uri, controlul accesului, criptarea informațiilor atunci când acestea sunt stocate, separarea responsabilităților și alte protocoale similare de securitate. Accesul la datele dvs cu caracter personal este limitat la un număr restrâns de angajați Santen ale căror îndatoriri implică, în limite rezonabile, astfel de informații și la terțele părți cu care Santen a încheiat contracte în vederea desfășurării de activități în numele său. Angajații noștri au fost instruiți cu privire la importanța confidențialității și la cum să manipuleze și să gestioneze informațiile cu caracter personal într-un mod adecvat și în siguranță.

Vom păstra datele dvs cu caracter personal pe perioada strict necesară în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și pentru orice alt scop asociat, care este permis. Datele pot fi păstrate pe o perioadă mai lungă în cazul în care acest lucru este solicitat sau permis de către legislația sau reglementările aplicabile. Când datele dvs nu mai sunt necesare, acestea vor fi fie anonimizate în mod ireversibil (iar informațiile anonimizate pot fi păstrate), fie distruse în siguranță.

Luarea de decizii în mod automat

Santen nu se bazează pentru site-ul său web sau în ce privește deciziile generale pe procese exclusiv automate, inclusiv procese de profilare pentru persoane fizice, cu excepția cazului în care vă informăm în acest sens.

Alegeri legate de marketing

Dacă intenționăm să folosim datele dvs în scopuri de marketing sau dacă intenționăm să divulgăm datele dvs către o terță parte în astfel de scopuri, vă vom solicita consimțământul în acest sens, în cazul în care avem această obligație. În cazul publicității directe pentru produsele și/sau serviciile noastre efectuate prin comunicări electronice (de ex. prin e-mail), vom lua toate măsurile prevăzute de legislația aplicabilă pentru a vă oferi o metodă prin care să vă exprimați consimțământul față de primirea în continuare de materiale publicitare. În orice caz, aveți întotdeauna dreptul de a vă exprima obiecția față de folosirea datelor dvs cu caracter personal în scopuri de marketing direct și pentru trimiterea de informații științifice și buletine informative și/sau să vă retrageți consimțământul. De asemenea, vă puteți exercita drepturile în orice moment, contactându-ne după cum este indicat mai jos.

Drepturile dvs privind protecția datelor

În baza legislației aplicabile și conform restricțiilor legale în vigoare, este posibil să aveți dreptul să ne solicitați:

 •  Să vă furnizăm mai multe detalii cu privire la prelucrarea informațiilor dvs cu caracter personal;
 •  Să vă furnizăm acces la datele dvs cu caracter personal pe care le deținem;
 •  Să actualizăm orice inexactitate cu privire la informațiile dvs cu caracter personal pe care le deținem care s-au dovedit a fi inexacte sau incomplete;
 •  Să ștergem orice informații cu caracter personal pentru care nu mai avem nicio bază legală să le folosim;
 •  Să vă furnizăm dvs sau unei terțe părți o copie a datelor dvs în format digital (portabilitatea datelor);
 •  Să oprim o anumită prelucrare atunci când vă retrageți consimțământul;
 •  Să vă exprimați obiecția cu privire la orice prelucrare bazată pe interese legitime sau pe interese publice legate de prelucrarea informațiilor, cu excepția cazului în care motivele noastre care stau la baza prelucrării în cauză prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dvs cu privire la protecția datelor; și
 •  Să restricționăm anumite aspecte legate de prelucrarea informațiilor dvs.

Toate solicitările legate de protecția datelor trebuie adresate către EMEA Privacy Office (Biroul pentru protecția confidențialității - Agenția Europeană pentru Medicamente) al Santen pe adresa privacy-emea@santen.com.

Dacă nu vă răspundem la solicitare în timp adecvat sau dacă nu sunteți satisfăcut de răspunsul nostru cu privire la orice exercitare a unor astfel de drepturi, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în raza căreia intră locația dvs de reședință; Autoritatea Națională Română de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) poate fi accesată aici. De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a Santen Oy; Ombudsman-ul European - Biroul pentru protecția datelor (cunoscut, de asemenea, sub denumirea de Tietosuojavaltuutetun toimisto) poate fi accesat aici

Actualizarea Politicii

Santen își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică la anumite intervale de timp pentru a reflecta progresul tehnologic, modificările legislative și de reglementare, precum și practica de afaceri a Santen, conform legislației aplicabile. În cazul în care Santen își modifică practicile în domeniul confidențialității datelor, o versiune actualizată a acestei Politici va reflecta modificările respective prin postarea versiunilor revizuite, cu actualizarea respectivă a datei efective de intrare în vigoare indicată în partea de jos a acestei Politici. Prin urmare, vă încurajăm să vizitați periodic această pagină pentru a rămâne informat cu privire la modul în care utilizăm datele dvs cu caracter personal.

Date de contact

Dacă aveți întrebări legate de prezenta Politică sau dacă vreți să obțineți mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Santen, contactați EMEA Privacy Office (Biroul pentru protecția confidențialității - Agenția Europeană pentru Medicamente) al Santen prin e-mail la privacy-emea@santen.com.  

Ultima actualizare pe 18 septembrie 2020